16" Gu Pu Yi Hao (Ripe) <br /> 古普壹号(熟) (200g)

16" Gu Pu Yi Hao (Ripe)
古普壹号(熟) (200g)RM 188.00  - 0% GST incl.

Estimated Shipping weight: 0.20 kg 


Quick Find : 240